Wethouders

Met trots presenteren wij de Meerjarenprogrammabegroting voor de eerste keer online. De online begroting is compact en toegankelijk voor iedereen. Met één klik zijn de doelen en prestaties goed in beeld te krijgen en ook het zoeken is veel eenvoudiger dan bladeren door een papieren versie. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en horen het graag als u verbetermogelijkheden ziet.

Bekijk de algemene inleiding

Inkomsten & uitgaven per programma

1. Gebiedsgericht werken

Baten € 675.620

Lasten € 4.698.755

2. Economie en vastgoed

Baten € 631.271

Lasten € 763.126

3. Veiligheid en handhaving

Baten € 133.364

Lasten € 1.986.164

5. Sociale zaken en armoedebeleid

Baten € 9.780.239

Lasten € 16.120.940

6. Zorg, welzijn en cultuur

Baten € 1.812.170

Lasten € 14.666.561

7. Jeugdbeleid en onderwijs

Baten € 2.135.172

Lasten € 13.617.547

8. Democratisch bestuur

Baten € 767.485

Lasten € 3.507.605

9. Natuur, milieu en duurzaamheid

Baten € 8.182.020

Lasten € 9.619.288

10. Bereikbaarheid en verkeer

Baten € 568.914

Lasten € 3.934.779

11. Bouwen en wonen

Baten € 17.977.104

Lasten € 19.166.935

12. Financiën en belastingen

Baten € 57.316.482

Lasten € 11.898.141