Omschrijving

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Programma's:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Gebiedsgericht werken

676

4.699

-4.023

676

4.684

-4.009

675

4.674

-3.999

675

4.662

-3.987

2. Economie en vastgoed

536

763

-227

536

731

-194

536

750

-214

536

746

-210

3. Veiligheid en handhaving

133

1.986

-1.853

133

1.986

-1.852

133

1.985

-1.852

133

1.983

-1.849

5. Sociale zaken en armoedebeleid

9.780

16.121

-6.341

9.780

16.046

-6.265

9.780

16.162

-6.382

9.780

16.281

-6.501

6. Zorg, welzijn en cultuur

1.812

14.667

-12.854

1.812

13.521

-11.709

1.843

13.653

-11.810

1.843

13.698

-11.854

7. Jeugdbeleid en onderwijs

410

12.889

-12.480

410

15.409

-14.999

410

13.465

-13.056

410

13.942

-13.532

8. Democratisch bestuur

752

3.508

-2.756

682

3.451

-2.769

682

3.361

-2.680

682

3.419

-2.737

9. Natuur, milieu en duurzaamheid

8.161

9.619

-1.458

8.386

9.611

-1.225

8.664

9.816

-1.152

8.880

9.966

-1.086

10. Bereikbaarheid en verkeer

569

3.935

-3.366

569

4.207

-3.638

569

4.478

-3.909

569

4.791

-4.222

11. Bouwen en wonen

17.977

18.747

-770

16.792

17.528

-736

18.754

19.430

-677

22.787

23.457

-670

12. Financiën en belastingen

2

674

-672

2

677

-675

2

676

-674

2

679

-677

Totaal programma's

40.808

87.607

-46.799

39.778

87.850

-48.072

42.048

88.452

-46.404

46.298

93.624

-47.326

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering

48.785

0

48.785

49.595

0

49.595

50.471

0

50.471

51.343

0

51.343

Dividenden

42

2

40

42

2

40

42

2

40

42

2

40

Lokale heffingen

5.229

225

5.004

5.306

225

5.081

5.412

225

5.187

5.510

225

5.285

Overige algemene dekkingsmiddelen

53

15

38

53

16

38

53

16

38

53

16

38

Treasury

2.292

863

1.429

2.165

799

1.366

1.966

739

1.227

1.997

754

1.243

Totaal algemene dekkingsmiddelen

56.402

1.106

55.296

57.162

1.042

56.120

57.945

982

56.963

58.946

997

57.948

Onvoorzien, overhead en Vpb:

Onvoorzien

0

138

-138

0

363

-363

0

559

-559

0

760

-760

Overhead

155

9.233

-9.079

155

9.317

-9.162

155

9.309

-9.155

155

9.392

-9.237

Vennootschapsbelasting

0

350

-350

0

350

-350

0

350

-350

0

350

-350

Totaal onvoorzien, overhead en Vpb

155

9.722

-9.567

155

10.029

-9.875

155

10.218

-10.064

155

10.501

-10.347

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

97.365

98.435

-1.070

97.095

98.922

-1.827

100.148

99.652

496

105.398

105.123

276

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen:

Mutaties reserves programma 2

95

0

95

109

0

109

113

0

113

120

0

120

Mutaties reserves programma 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma 7

1.725

728

997

543

748

-205

678

793

-115

1.111

813

298

Mutaties reserves programma 8

16

0

16

16

0

16

16

0

16

16

0

16

Mutaties reserves programma 9

21

0

21

21

0

21

20

0

20

20

0

20

Mutaties reserves programma 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma 11

0

420

-420

0

420

-420

0

420

-420

0

420

-420

Mutaties reserves programma 12

758

6

753

2.556

6

2.551

627

6

621

438

6

432

Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2.615

1.154

1.461

3.244

1.174

2.071

1.454

1.219

235

1.704

1.239

466

Geraamd resultaat

99.980

99.589

391

100.339

100.096

243

101.602

100.871

731

107.103

106.362

741