Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst.

Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.

  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Beloningen tijdens het dienstverband

14.008

14.044

14.036

14.055

Uitkeringen bij ontslag

0

0

0

0

Pensioentoezeggingen

208

209

211

212

Afvloeiingsregelingen

46

46

46

46

Totaal

14.262

14.299

14.293

14.313