Portefeuillehouder(s)mevr. R.G.B. Hoekman-Sulman

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 631,27

0,6%

Lasten

€ 763,13

0,8%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Rapport rekenkamercommissie “It takes two to tango”

N.v.t.

14-mei-09

N.v.t.

Toekomstige huisvesting Gemeente

N.v.t.

10-nov-05

N.v.t.

Centrumplan Geldrop

N.v.t.

5-mrt-12

N.v.t.

Ondernemersfonds Geldrop centrum

N.v.t.

5-nov-12

N.v.t.

Ondernemersfonds Mierlo centrum en linten

N.v.t.

26-nov-12

N.v.t.

Centrumplan Geldrop

N.v.t.

16-dec-13

N.v.t.

Visie op supermarktstructuur

N.v.t.

28-sep-15

N.v.t.

Bedrijventerreinenstrategie

N.v.t.

1 feb-16

N.v.t.

Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop centrum

N.v.t.

11-jul-16

N.v.t.

Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop centrum

N.v.t.

11-jul-16

N.v.t.

Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum

N.v.t.

11-jul-16

N.v.t.

Regionale en subregionale detailhandelsvisie

N.v.t.

27-jul-15

N.v.t.