Portefeuillehouder(s)dhr. G.M.J. Jeucken en mevr. M. Verdouw

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 675,62

0,7%

Lasten

€ 4.698,76

4,7%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota ”Samen …Werkt” - leven in de woonservice gemeente Geldrop- Mierlo

N.v.t.

8-nov-10

N.v.t.

Heroriëntatie Samen Werkt

N.v.t.

30-sep-13

N.v.t.