De toelichting in het programmaplan vindt plaats aan de hand van de drie "W"-vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we ervoor doen?
3. Wat gaat het kosten?

Bij het onderdeel "Wat willen we bereiken?" is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de meerjarenbegroting 2016-2019, die zijn gebaseerd op het raadsprogramma 2014-2018.
Voor zover van toepassing zijn deze doelen aangevuld met de punten uit het op 31 maart 2016 vastgestelde Raadsprogramma 2016-2018 ”Samen voor Geldrop-Mierlo”. Dit programma is door de raad op 31 maart 2016 vastgesteld en is het programma voor het minderheidscollege van de drie overgebleven coalitiepartijen (CDA, SP en DPM).

Bij het onderdeel "Wat gaat het kosten?" is geen analyse toegevoegd. De verschillenanalyse is opgenomen in paragraaf 3.2.1 (vergelijkbaar met de jaarrekening).

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.
+/+ zijn voordelen en -/- zijn nadelen.