Portefeuillehouder(s)mevr. M. Verdouw

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 2.135,17

2,1%

Lasten

€ 13.617,55

13,6%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Wet Publieke Gezondheidszorg

N.v.t.

N.v.t.

Publieke gezondheidszorg (GGD)

N.v.t.

N.v.t.

Wet op de Jeugdhulp

N.v.t.

N.v.t.

Jeugdzorg

N.v.t.

N.v.t.

Algemeen Jeugdbeleid

N.v.t.

N.v.t.

Verordening leerlingenvervoer

N.v.t.

15-juni-15

N.v.t.

Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg”

N.v.t.

21-jan-13

N.v.t.

Nota “Ik ben de toekomst” Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo

2011-2015

7-dec-10

N.v.t.

Notitie brede scholen

N.v.t.

25-jun-07

N.v.t.

Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)

2015-2020

30-mei-16

N.v.t.