2018

2019

2020

2021

Omschrijving

Toevoeg.

Onttrek.

Toevoeg.

Onttrek.

Toevoeg.

Onttrek.

Toevoeg.

Onttrek.

Algemene reserve

Algemene reserve

0

365.826

0

365.826

0

365.826

0

365.826

Algemene reserve grondexploitaties

420.282

0

420.282

0

420.282

0

420.282

0

Totaal algemene reserves

420.282

365.826

420.282

365.826

420.282

365.826

420.282

365.826

Bestemmingsreserve

Reserve personeel en organisatie

5.562

0

5.562

0

5.562

0

5.562

27.810

Reserve onderwijshuisvesting (IHP)

728.093

522.583

748.093

543.054

793.093

677.849

813.093

1.110.607

Reserve verkoopopbrengst HNG

0

187.682

0

201.634

0

216.621

0

0

Reserve recreatie en toerisme

0

36.691

0

43.803

0

50.752

0

57.492

Reserve hondenbeleid

0

20.885

0

20.619

0

20.354

0

20.088

Totaal bestemmingsreserves

733.655

767.841

753.655

809.110

798.655

965.576

818.655

1.215.997

Dekkingsreserves

Bouw vergaderaccommodatie

0

0

0

60.000

0

60.000

0

60.000

Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

0

0

0

11.064

0

11.064

0

11.064

Parkeren Frisostraat - Margrietstraat

0

10.590

0

2.180

0

0

0

P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat

0

32.527

0

32.527

0

32.527

0

32.527

Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus

0

0

0

9.380

0

9.380

0

9.380

Onderzoek en realisatie kiosk

0

0

0

7.052

0

7.052

0

7.052

Totaal dekkingsreserves

0

43.117

0

122.203

0

120.023

0

120.023

Totaal

1.153.937

1.176.784

1.173.937

1.297.139

1.218.937

1.451.425

1.238.937

1.701.846