Portefeuillehouder(s)Burgemeester

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 133,36

0,1%

Lasten

€ 1.986,16

2,0%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018

2015-2018

31-aug-15

Medio 2018

Uitvoeringsprogramma Veiligheid

2017 - 2018

V.k.a.

Medio 2018

Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit

2016 - 2018

N.v.t.

2019

Handhavingsbeleidsplan ‘Samen gericht handhaven’

2017-2020

Eind 2017

Uitvoeringsprogramma handhaving

2018

Begin 2018

Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019

2015-2019

N.v.t.

2019