Portefeuillehouder(s)dhr. G.M.J. Jeucken en mevr. M. Verdouw

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 1.812,17

1,8%

Lasten

€ 14.666,56

14,7%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2016

N.v.t.

11-juni-16

N.v.t.

Verordening Jeugdhulp

N.v.t.

2016

N.v.t.

Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ)

N.v.t.

N.v.t.

Nota “Persoonlijk & Dichtbij” visie op meedoen in de samenleving

N.v.t.

4-juni-12

N.v.t.

Verordening maatschappelijke participatie 2013 gemeente Geldrop-Mierlo

N.v.t.

17-dec-12

N.v.t.

Nota “Voor Elkaar; Visie op meedoen in de samenleving II”

N.v.t.

17-dec-2012

N.v.t.

Accommodatiebeleid

N.v.t.

30-juni-08

N.v.t.

Accommodatiebeleid particuliere eigendom

N.v.t.

30-nov-09

N.v.t.

Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017

N.v.t.

19-dec-16

N.v.t.

Cultuurnota 2012-2015 ‘Cultuur ... van wezenlijk belang'

N.v.t.

16-jan-12

2017