Portefeuillehouder(s)mevr. M. Verdouw

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 8.182,02

8,2%

Lasten

€ 9.619,29

9,6%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Afvalstoffenbeleidsplan

2009-2014

29-jun-09

N.v.t.

Onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) openbaar groen

2012-2015

4-jul-12

N.v.t.

Advies Klankbordgroep afvalstoffenbeleid

N.v.t.

4-jul-11

N.v.t.

Evaluatie hondenbeleid

N.v.t.

26-mrt-12

N.v.t.

Gemeentelijk rioleringsplan

2012-2017

1-okt-11

2017

Nieuwe gemeenschappelijke Regeling Cure

N.v.t.

26-nov-12

N.v.t.

Groenbeleidsplan

N.v.t.

20-jan-14

N.v.t.

Nota Duurzaamheid

2016-2019

26-sept-16

N.v.t.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

N.v.t.

26-nov-12

N.v.t.