Portefeuillehouder(s)mevr. R.G.B. Hoekman-Sulman

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 17.977,10

18,0%

Lasten

€ 19.166,94

19,2%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Beleidsregel monumenten en subsidieverordening ’t Broek

N.v.t.

15-jan-07

N.v.t.

Accommodatiebeleid

N.v.t.

30-jun-08

N.v.t.

Rapport rekenkamercommissie ‘Tot op de bodem’

N.v.t.

17-dec-08

N.v.t.

Stimuleringsregelingen woningbouw

N.v.t.

7-jan-10

N.v.t.

Uitwerking kerntakendiscussie op het gebied van gemeentelijk monumentenbeleid

N.v.t.

7-nov-11

N.v.t.

Discussienota “Het welstandstoezicht in Geldrop-Mierlo”

N.v.t.

28-nov-11

N.v.t.

Concept Regionale Woonvisie

N.v.t.

26-mrt-12

N.v.t.

Kadernota Grondbedrijf 2012, Nota Kader Grondprijzen

2012-2016

25-jun-12

N.v.t.

Afstoten gemeentelijk vastgoed

N.v.t.

1-okt-12

N.v.t.

Wijziging monumentenverordening

N.v.t.

3-jun-13

N.v.t.

Actualisatie en deregulering welstandsbeleid

N.v.t.

30-sep-13

N.v.t.

Beleidsregel Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo 2014

N.v.t.

19-mei-14

N.v.t.

Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030

2014-2030

15-dec-14

N.v.t.

Starterslening 2015

N.v.t.

9-nov-15

N.v.t.

Toevoeging Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030

2014-2030

26 sep-16

N.v.t.

Prestatieafspraken 2017 tot en met 2020

2017 - 2020

N.v.t. (bevoegdheid college)

15-dec-17