Portefeuillehouder(s)Burgemeester

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 767,49

0,8%

Lasten

€ 3.507,61

3,5%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Rekenkamercommissie: Verbonden partijen, inzicht en sturen met financiën

N.v.t.

28-sep-15

N.v.t.

Inspraak- en participatieverordening en verordening burgerinitiatief 2015

N.v.t.

28-sep-15

N.v.t.