Portefeuillehouder(s)dhr. G.M.J. Jeucken

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 9.780,24

9,8%

Lasten

€ 16.120,94

16,1%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Participatiewet kadernota

N.v.t.

N.v.t.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

N.v.t.

N.v.t.

Armoedebeleid

N.v.t.

N.v.t.

Minimabeleid

N.v.t.

N.v.t.

Schuldhulpverlening

N.v.t.

N.v.t.

Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding"

N.v.t.

16-apr-12

N.v.t.

Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid

2017-2018

10-juli-17

N.v.t.